Giống cây ăn quả - Bán giống cây ăn quả học viện nông nghiệp

Giống cây trồng, bán giống cây trồng, giong cay trong, ban giong cay trong, giống cây ăn quả, giống cây hoa lan, vật tư ngành nông nghiệp.